Terms of Use

1-

условия за регистрация

1. задително релни снимки

2. задитена попалнене инофрмация на пофила ви е
дрява пол възраст или D>M>GG<

3. при нарийена на пофила ви имате след предобрейденито на админ 24 часа и след това пофила ви ще бъде истрит и ип адреса болкиран